Specyfika transportu i logistyki dla różnego rodzaju towarów

Firmy transportowe i logistyczne muszą być gotowe na otrzymywanie zleceń dotyczących różnego rodzaju towarów. Nie wszystko da się przewieźć w kontenerze lub zwykłej naczepie tira, co więcej nie zawsze ciężarówka okaże się najbardziej odpowiednim środkiem transportu. Zanim więc podejmiemy się frachtu towaru, z jakim nie mieliśmy do czynienia nigdy wcześniej, powinniśmy się do niego porządnie przygotować, co bardzo często będzie oznaczało dodatkowe nakłady finansowe.

Jednym z najbardziej wymagających rodzajów towaru są surowce sypkie, takie jak żwir czy węgiel. Problematyczna jest już sama skala przedsięwzięcia – aby transport tego typu materiałów w ogóle się opłacał, trzeba go przewozić minimum dziesiątkami ton. Dodatkowym utrudnieniem jest polskie prawodawstwo, które zmusza transportowców do przewożenia takich ładunków w zamkniętych skrzyniach. Ma to głębokie uzasadnienie – w czasach, gdy nie było takiego wymogu, na porządku dziennym były uszkodzenia w szybach przednich w samochodach które jeździły tuż za ciężarówkami. Tak czy inaczej – do przewiezienia ładunku sypkiego będziemy potrzebowali naczepy, która będzie spełniała surowe normy narzucone nam przez prawo. Można też mieć wątpliwości, czy przewożenie żwiru czy węgla samochodami ma w ogóle sens. Najbardziej opłacalny jest tu transport morski. Statki są co prawda dość powolne, natomiast niezwykle pojemne. Ich wadą jest jednak to, że nie są w stanie dotrzeć do miejscowości położonych w głębi lądu – do tych ostatnich surowce muszą być dostarczone przez ciężarówki albo pociągi.

Pociąg jest mniej pojemny od statku, natomiast równie szybki jak samochód i ma znacznie od niego większą ładowność. Pojedyncza lokomotywa jest w stanie ciągnąć kilkadziesiąt wagonów, co stanowi odpowiednik kilkudziesięciu tirów z naczepami.

Innym towarem, którego przewożenie może stanowić problem, jest żywność, w szczególności artykuły mięsne. Do ich transportu niezbędne są samochody – chłodnie. Gdybyśmy przewozili mięso zwykłą ciężarówką to przed ukończeniem frachtu straciłoby ono na świeżości i mogło nie zostać przyjęte przez klienta. Odbiorcy artykułów żywnościowych bardzo o to dbają, dlatego nie możemy liczyć na to, że nam się upiecze, że komuś nie będzie chciało się skontrolować przewożonego ładunku. Wszelkie zatrucia spowodowane przez nieświeży towar idą na konto odbiorcy mięsa. Ani przetwórnie, ani restauracje nie mogą sobie na nic takiego pozwolić.

Bardzo kłopotliwe są również ładunki płynne. Je również przewozi się zarówno statkami, jak i pociągami czy samochodami. Wiele spośród ładunków płynnych (np. paliwa) są łatwopalne, co oznacza, że pojazd musi być nie tylko wyposażony w cysternę o perfekcyjnym stanie technicznym, ale również całkowicie zabezpieczony na wypadek zderzenia czy uderzenia pioruna. Jeśli cysterna nie będzie posiadała odpowiednich zabezpieczeń a fakt ten zostanie skontrolowany przez służby porządkowe, nasza firma zostanie obciążona potężną karą, a cysterna wyłączona z użycia. Oczywiście o terminowym dostarczeniu towaru na miejsce nie może wówczas być mowy.

Swoją specyfikę mają również pojazdy i maszyny, jakie trzeba dostarczyć. Tu znów w grę wchodzą wszystkie dostępne środki transportu – na dużą skalę i znaczne odległości najlepiej sprawdzają się statki, jednak tam, gdzie do dyspozycji pozostaje tylko ląd, trzeba korzystać z pociągów i ciężarówek.